2019-2020

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2020: Γ’ Κύκλος Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής» (σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής)

2018-2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 10-11 Μαΐου 2019: Επιμορφωτικό σεμινάριο «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής»

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2019: Β’ Κύκλος Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής» (σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής)

ΑΘΗΝΑ, 30 Νοεμβρίου 2018-01 Δεκεμβρίου 2018: Eπιμορφωτικό σεμινάριο “Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα – ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτικές και Πρακτικές γύρω από το φάρμακο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 23-24 Νοεμβρίου 2018: Eπιμορφωτικό σεμινάριο “Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα – ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτικές και Πρακτικές γύρω από το φάρμακο.

2017-2018

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: Α’ Κύκλος Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής» (σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής)

ΔΡΑΜΑ, 09 Νοεμβρίου 2017: Ημερίδα με θέμα την “Ιατρική Ευθύνη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 06-07 Οκτωβρίου 2017: Επιμορφωτικό σεμινάριο με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα»

2016-2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής οργάνωσε σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης επιμορφωτικά σεμινάρια με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα».

Έλαβαν χώρα τρία σεμινάρια, είκοσι ωρών το καθένα, τα οποία στηρίχθηκαν κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Δείτε την προκήρυξη των Σεμιναρίων εδώ.

Πρόγραμμα Γενικού Μέρους – Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα Ειδικού Μέρους Α’- Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα Ειδικού Μέρους Β’- Θεσσαλονίκη

ΑΘΗΝΑ

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής οργάνωσε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών επιμορφωτικά σεμινάρια με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα».

Έλαβαν χώρα τρία σεμινάρια, είκοσι ωρών το καθένα, τα οποία στηρίχθηκαν κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Δείτε την προκήρυξη των Σεμιναρίων εδώ.

Πρόγραμμα Γενικού Μέρους – Αθήνα

Πρόγραμμα Ειδικού Μέρους Α’- Αθήνα

Πρόγραμμα Ειδικού Μέρους Β’- Αθήνα