ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”

Με ιδιαίτερη χαρά το Εργαστήριο ανακοινώνει την έναρξη της σειράς δημοσιευμάτων του, με πρώτη κυκλοφορία αυτή των Πρακτικών του Συνεδρίου “Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο” που διεξήχθη τον Μάιο του 2017 σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο ...

Read More