Γιατροί του Κόσμου

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σύνδεσμος Αιμοδοτών-Δωρητών Οργάνων Σώματος & Μέριμνας Υγείας ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ

Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

ACT UP-Δράσε Hellas

Action Group on Erosion Technology and Concentration

Council for Responsible Genetics

European NGO Network on Genetic Engineering

GeneWatch UK

GRAIN

Greenpeace, Hellas

Human Genetics Alert

Indigenous Peoples Council on Biocolonialism

Parent’s Guide to Cord Blood Foundation

The Institute of Science in Society

WWF