Προκήρυξη 3 θέσεων πρακτικής άσκησης νομικής προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα Προσόντα

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου αντικειμένου συναφούς με τη Σχολή Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας ή βαθμό αποφοίτησης, έως την ημέρα της κατάθεσης του βιογραφικού, μεγαλύτερο του 7,0.

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης συνίσταται:

 • Στη συλλογή, αρχειοθέτηση και επεξεργασία νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων που σχετίζονται με ζητήματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής
 • Στη συλλογή, αρχειοθέτηση και επεξεργασία νομολογίας του ΕΔΔΑ που σχετίζονται με ζητήματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής.
 • Στη συλλογή, αρχειοθέτηση και επεξεργασία νομολογίας του ΔΕΕ που σχετίζονται με ζητήματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής.
 • Στη συλλογή και αρχειοθέτηση νομοθετημάτων που σχετίζονται με ζητήματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής.
 • Στον εμπλουτισμό του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) αναφορικά με ζητήματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής.
 • Στη συμμετοχή στην οργάνωση θερινών σχολείων.
 • Στη συμμετοχή στην οργάνωση διεθνών και εθνικών συνεδρίων.

 

Προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθορίζεται από 1 έως 3 μήνες με ελάχιστη φυσική παρουσία κατ’ ελάχιστον 8 ωρών εβδομαδιαίως. Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και αφού ο/η ασκούμενος/η έχει διεκπεραιώσει τα καθήκοντα που του/της έχουν ανατεθεί, το Εργαστήριο θα του/της χορηγήσει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκηση.

Η πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ προσφέρει τη δυνατότητα στους ασκούμενους και στις ασκούμενες να:

 • Εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο.
 • Συνεισφέρουν στην καθημερινή λειτουργία του Εργαστηρίου.
 • Εργαστούν σε ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 • Μοιραστούν νέες ιδέες.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση medlawlab.auth@gmail.com με θέμα «Πρακτική Άσκηση» μέχρι τις 30/4/2021.