Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, το Εργαστήριο ανακοινώνει την έκδοση του τριμηνιαίου του newsletter, με αντικείμενο τη Βιοηθική και το Ιατρικό Δίκαιο.

4o Newsletter Εργαστηρίου (Ιούλιος 2021)

3o Newsletter Εργαστηρίου (Απρίλιος 2021)

2o Newsletter Εργαστηρίου (Ιανουάριος 2021)

1o Newsletter Εργαστηρίου (Οκτώβριος 2020)