Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, το Εργαστήριο ανακοινώνει την έκδοση του τριμηνιαίου του newsletter, με αντικείμενο τη Βιοηθική και το Ιατρικό Δίκαιο.

1o Newsletter Εργαστηρίου (Οκτώβριος 2020)