Βασιλική Αναστασιάδου, Καθηγήτρια Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Γώγος, Αν. Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο Κωνσταντίνος Ε. Γώγος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969 και αποφοίτησε από το Λύκειο της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης το 1987. Παρακολούθησε τις βασικές νομικές σπουδές στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. από το οποίο και έλαβε το πτυχίο Νομικής το 1991. Ως φοιτητής συμμετείχε στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Νομική Πράξη – Erasmus, στο πλαίσιο του οποίου σπούδασε τρία εξάμηνα στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου. Tον Σεπτέμβριο 1994 έλαβε από το Πανεπιστήμιο του Αννοβέρου τον μεταπτυχιακό τίτλο Magister Legum Europae. Διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης υπό την εποπτεία του καθηγητή E. Schmidt-Aßmann με υποτροφία του Γερμανικού Ιδρύματος Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) (Απρίλιος 1992- Ιούνιος 1996). Προφορική δοκιμασία (rigorosum) τον Ιούνιο 1996 και αναγόρευση σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Το θέμα της διατριβής είναι «Verselbständigte Verwaltungseinheiten als Adressaten staatlicher Sonderbindungen. Eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel der Grundrechte», το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά «Ανεξάρτητες διοικητικές μονάδες ως αποδέκτες ιδιαίτερων κρατικών δεσμεύσεων. Μια συγκριτική έρευνα με παράδειγμα τα συνταγματικά δικαιώματα». Το έργο δημοσιεύθηκε το 1997 από τον γερμανικό εκδοτικό οίκο Duncker und Humblot στη σειρά „Schriften zum öffentlichen Recht“. Εκλέχθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο- νίκης τον Μάιο 2001 με γνωστικό αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο. Ακολούθησε η εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του ιδίου Τμήματος και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο τον Νοέμβριο 2006. Μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με την πρυτανική πράξη 33155/18-4-2011 (ΦΕΚ Γ΄ 299/12-5-2011). Τέλος, εκλογή τον Ιανουάριο 2013 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. [ΦΕΚ διορισμού Γ΄ 325/15-3-2013]. 2 Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 1994. Διετέλεσε επί πενταετία (1997-2002) επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), ενώ από τον Ιανουάριο 2002 μέχρι τον Αύγουστο 2004 παρείχε υπηρεσίες στο ΚΔΕΟΔ με κύριο αντικείμενο την επιμέλεια του συλλογικού έργου υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Β. Σκουρή «Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Στο διάστημα 2000-2005 συμμετείχε ως νομικός εμπειρογνώμων σε ευρωπαϊκά προγράμματα στην Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Αντιπρόεδρος της Νομικής Επιτροπής Α.Π.Θ. Τη διετία 2013-2015 διετέλεσε μέλος της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής. Διετέλεσε μέλος της Εθνικής Επιτροπής «Φύση 2000» στο ΥΠΕΚΑ (2010-2013), της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης (υπό τον Πρόεδρο ΣτΕ κ. Κ. Μενουδάκο, 2010), και του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση (2009). Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του γερμανικού επιστημονικού περιοδικού EurUP (Zeitschrift für Europäisches Umweltrecht und Politik), της επιστημονικής εταιρείας «Νόμος και Φύση», και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρίας Δικαίου της Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Γενικός Γραμματέας μεταξύ 2010-2014). Επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Γερμανικού και Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (Μάρτιος-Μάιος 2011) με υποτροφία του DAAD. Από τον Αύγουστο 2013 συμμετέχει ως επισκέπτης καθηγητής στο Summer Law School του Ομοσπονδιακού Βαλτικού Πανεπιστημίου (KBFU) του Καλίνινγκραντ (Ρωσική Ομοσπονδία). Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται, πέραν της διδακτορικής διατριβής, τέσσερις μονογραφίες καθώς και πάνω από 45 δημοσιευμένες μελέτες σε θέματα διοικητικού, διοικητικού δικονομικού, ενωσιακού και περιβαλλοντικού δικαίου, όπως και δικαίου της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Συμμετείχε στην επιμέλεια τριών συλλογικών έργων.

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γεννήθηκε στις Σέρρες. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ (1988) και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. (Master in Laws) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Berkeley των ΗΠΑ (1989 – UC Berkeley Law). Το 2002 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Σπουδών του ΑΠΘ με το βαθμό «Άριστα». Υπηρέτησε ως Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου του ως άνω Τμήματος (1990 – 1996) και διετέλεσε Νομική Επιστήμονας σε θέση Λέκτορα στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2004-2007). Τον Ιούνιο του 2009 εκλέχθηκε Λέκτορας του Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ και από τον Ιανουάριο του 2011 -οπότε και διορίσθηκε στην ως άνω θέση- διδάσκει διάφορα μαθήματα του οικείου κλάδου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο [όπως λ.χ. Δίκαιο Ανταγωνισμού (Ελεύθερου και Αθέμιτου) και Προστασίας Καταναλωτή, Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου, Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, EU Intellectual Property Law, Private Maritime Law κλπ.]. Από τον Ιανουάριο του 2017 διδάσκει Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Οικονομικά» που λειτουργεί σε συνεργασία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει συγγράψει δύο μονογραφίες [«Φύση και Λειτουργία της Εκδοτικής Σύμβασης» (διδ. διατριβή – 2003) και «Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση» (2009)] καθώς και σειρά εκτενών ερμηνευτικών συμβολών, μελετών, άρθρων και σχολίων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ως “expert” στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε ενεργά σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Phare European Twinning Project» στην Τουρκία και την Εσθονία (2004-2007). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (1992), όπου ασκεί ενεργή δικηγορία, αλλά και αρκετών επιστημονικών και κοινωνικών ενώσεων και συλλόγων, και νομική σύμβουλος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από τον Απρίλιο του 2009. Από το 2004 είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΠΠΙ, που αποτελεί το ελληνικό τμήμα της διεθνούς ένωσης ALAI) και από το Σεπτέμβριο του 2013 μέλος της επιστημονικής επιτροπής του νομικού περιοδικού «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου». Είναι άριστη γνώστης της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας, ενώ διαθέτει άνεση και στη γαλλική. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας (βιομηχανικής και πνευματικής) του ανταγωνισμού (αθέμιτου και ελεύθερου), της προστασίας του καταναλωτή και του εταιρικού δικαίου.

Ελένη Ζερβογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η Ελένη Ζερβογιάννη έλαβε πτυχίο Νομικής από το Τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ το 2000 και τον μεταπτυχιακό τίτλο “European Master in Law and Economics” από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου το 2001. Το 2006 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νομικής από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών της τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφίες από διάφορους φορείς, ελληνικούς και ευρωπαϊκούς. Το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ήταν επιστημονική συνεργάτις (Marie Curie Fellow) στο Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Από το 2005 έως το 2007 απασχολήθηκε ως επιστημονική συνεργάτις στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου. Κατά τα έτη 2006-2010 διετέλεσε π.δ. 407/1980 στο Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το 2010 διορίστηκε Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» στη Νομική και το 2015 Επίκουρη Καθηγήτρια στην ίδια Σχολή.  Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει δύο μονογραφίες, την επιμέλεια ενός συλλογικού έργου και περισσότερες από 50 μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και συμβολές σε συλλογικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που καλύπτουν όλους τους κλάδους του Αστικού Δικαίου. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων.

Λήδα Κοβάτση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Εκπαίδευση

 • Ιατρική ειδικότητα Ιατροδικαστικής (2011)

Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Πτυχίο Ιατρικής (2007)

Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Διδακτορική Διατριβή με γνωστικό αντικείμενο “Τοξικολογία” (2000)

Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Πτυχίο Χημείας (1996)

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρούσα Θέση

 • Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη)
 • Επιστημονικά υπεύθυνη του Τμήματος Μοριακής Ιατροδικαστικής
  (www.test-patrotitas.web.auth.gr)

Προϋπηρεσία-Μετεκπαιδεύσεις-Συνεργασίες

 • Department of Forensic Molecular Biology, Erasmus MC University, Medical Center Rotterdam, The Netherlands.
 • Biocentre, University of Leicester, UK.
 • Armed Forces DNA Identification Laboratory (AFDIL), Maryland, USA.
 • Centre for Blood Research, Harvard Medicine School, Boston MA, USA.
 • Medical Toxicology Unit, Guy’s and St. Thomas’ Hospital Trust, London, UK.
 • Toxicology Centre of Antwerp, Belgium.
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα Θεσσαλονίκης.
 • Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη.

Ξένες Γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική

Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η Αθηνά Κοτζάμπαση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στο Νομικό Τμήμα  του ΑΠΘ,  ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ και έλαβε το πτυχίο της το 1978 και το Δίπλωμα του Μεταπτυχιακού Τμήματος του ίδιου τμήματος το 1982, με βαθμό «άριστα».

Διορίστηκε το 1979 ως επιστημονική συνεργάτις στο Σπουδαστήριο του Αστικού Δικαίου. Έλαβε εκπαιδευτική άδεια για σπουδές στην  Γερμανία στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ε.Jayme (1983-1984) και αργότερα για το Πανεπιστήμιο του Freiburg (1996) υπό την επίβλεψη του καθηγητή Rainer Frank. Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Νομικής του Τμήματος Νομικής-ΑΠΘ  το 1991 και, στη συνέχεια, το 1992 μονιμοποιήθηκε σε προσωποπαγή θέση ` το 1994 διορίστηκε Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής με ειδίκευση το Αστικό Δίκαιο.. Εκλέχτηκε Επίκουρη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου το 2002,  Αν. Καθηγήτρια το 2008 και Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου πρώτης βαθμίδας στη Νομική Σχολή- ΑΠΘ  το 2013.

Είναι μέλος  πολλών επιστημονικών συλλόγων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως της  Ένωσης Αστικολόγων (ΕΝΑΣ), της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ), του Ομίλου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής (ΟΙΔΒ) και της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου  (ΕΟΔ) καθώς και της Διεθνούς Ένωσης του Οικογενειακού Δικαίου (International Society of Family Law).

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Κληροδοτημάτων  του ΑΠΘ (2010- )  ` Ακαδημαϊκή Σύμβουλος στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  του Υπουργείου Παιδείας (2010-2017) ` Αναπληρωματικό Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Σχολής Δικαστών (2015- )` Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών  (2015-2017)` Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσ/νίκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2011-2014) και από τον Ιανουάριο του 2017 αποτελεί μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (2017- ).

Υπήρξε μέλος της ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Για τη μεταρρύθμιση διατάξεων του Οικογενειακού δικαίου» (Φθινόπωρο 2010), μέλος της ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2015) «Για τις τροποποιήσεις στο Σύμφωνο Συμβίωσης» και μέλος της ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  «Για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου» (2016) , καθώς και ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ του Α.Π.Θ (2007-2010).

Το συγγραφικό έργο της περιλαμβάνει συνολικά 9 βιβλία (τέσσερις μονογραφίες, τρεις εκτεταμένες μελέτες, ένα βιβλίο με συλλογή άρθρων, ένα συλλογικό διδακτικό βοήθημα) και 27 αυτοτελή δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, αρκετά σχόλια σε δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις  και πολλές παρεμβάσεις δημοσιευμένες σε Συνέδρια.

Δημήτριος Κούβελας, Καθηγήτης Φαρμακολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Ο Δημήτριος Κούβελας πήρε πτυχίο Φαρμακευτικής και κατόπιν Ιατρικής στο ΑΠΘ. Εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή του στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ και την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής στο Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Εξελέγη ως Λέκτορας Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ το 1992, και εξελίχθηκε σταδιακώς στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Αναπληρωτής Καθηγητής εξελέγη το 2002. Μετεκπαιδεύτηκε επί 1,5 έτος στη Νευρο και Ψυχο- Φαρμακολογία στο Institut fuer Pharmakologie und Toxikologie του Πανεπιστημίου του Innsbruck Αυστρίας. Ταυτοχρόνως συνεργάζεται από την ίδρυσή του με το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕΣΑΥ) στο Α.Π.Θ., και με την Ουρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ σε θέματα Ουρο-Φαρμακολογίας, Κλινικής Φαρμακολογίας και Συνταγογραφίας. Είναι Ιδρυτικό Μέλος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τεκμηριωμένης Ιατρικής (Evidence Based Medicine) και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας. Είναι κριτής σε 17 Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, Εισηγητής στον ΕΟΦ και μέλος Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) (Adverse Drug Reactions, Environmental Risk assesment). Έχει δημοσιεύσει 62 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων ως προσκεκλημένος ομιλητής και έχει συγγράψει δύο βιβλία, ενώ έχει συγγράψει κεφάλαια και έχει κάνει την επιστημονική επιμέλεια σε 8 βιβλία.

Νικόλαος Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο Νικόλαος Μπιτζιλέκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1979). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας ως υπότροφος της DAAD, όπου και αναγορεύθηκε αριστούχος διδάκτορας Νομικών Επιστημών της εκεί Νομικής Σχολής (1984). Υπήρξε στη συνέχεια υπότροφος του Ιδρύματος Alexander von Humboldt για μεταδιδακτορική έρευνα στη Γερμανία (1988, 1992, 2010). Το 1988 εξελέγη Λέκτορας Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ, στη συνέχεια Επίκουρος Καθηγητής (1992), Αναπληρωτής Καθηγητής (1996) και από το 2000 είναι Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Διδάσκει όλο τον κύκλο των μαθημάτων Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδάσκει επίσης Ποινικό Δίκαιο στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μέλος της συντακτικής επιτροπής του νομικού περιοδικού “Ποινικά Χρονικά” και μέλος του Board of Editors του περιοδικού EuCLR (European Criminal Law Review). Υπήρξε επίσης μέλος της πρώτης (2006-2009) και της δεύτερης (2010-2011) εθνικής επιτροπής για τη σύνταξη νέου Ποινικού Κώδικα. Στο διάστημα 2004-2006 υπήρξε μέλος της ευρωπαϊκής επιτροπής του προγράμματος AGIS (για την ευρωπαϊκή ποινική δικαιοσύνη), ενώ από το 2007 μετέχει στην ομάδα καθηγητών Ποινικού δικαίου έντεκα ευρωπαϊκών χωρών για μια αντεγκληματική πολιτική στην Ευρώπη (European Criminal Policy Initiative). Από το 2007 έως το 2009 χρημάτισε Αναπληρωτής Πρόεδρος και από το 2009 έως το 2013 Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε του Α.Π.Θ. Υπήρξε επίσης μέλος του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και αναπληρωματικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου και της Γενικής Θεωρίας και Φιλοσοφίας του Ποινικού Δικαίου. Έχει συγγράψει μονογραφίες και μελέτες που αναφέρονται σε βασικά θέματα του Γενικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου, ειδικότερα σε θέματα λόγων άρσης του αδίκου, απόπειρας, συμμετοχής, συρροής εγκλημάτων, αλλά και του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου, όπως οι αναλύσεις των υπηρεσιακών εγκλημάτων και των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας. Έχει επίσης ασχοληθεί και με θέματα γενικότερου φιλοσοφικού προβληματισμού, όπως η ηθική νομιμοποίηση του Ποινικού Δικαίου, η ελεύθερη βούληση στην υπαναχώρηση από την απόπειρα και στην έμπρακτη μετάνοια, η έννοια των γεγονότων και κρίσεων στο Ποινικό Δίκαιο, τέλος δε έχει συγγράψει και μελέτες με θέματα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου.

Αδάμ Παπαδαμάκης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο Αδάμ Παπαδαμάκης είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο ποινικό δίκαιο και αναγορεύθηκε διδάκτορας Νομικών επιστημών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Ακολούθησε τη σταδιοδρομία του Δικαστικού λειτουργού της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης υπηρετώντας κυρίως σε θέσεις Αντεισαγγελέα και Εισαγγελέα στα στρατιωτικά δικαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Με την ιδιότητά του αυτή χειρίστηκε μεγάλο αριθμό υποθέσεων με ευρύ και ποικίλο ποινικό περιεχόμενο. Πολλές από τις θέσεις που υιοθέτησε έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας λόγω της επιστημονικής τους σημασίας αλλά και της κοινωνικής τους αιχμής (ενδεικτικά: το δικαίωμα του στρατιωτικού να εκφράζεται ελεύθερα μέσω του τύπου, η ποινική αντιμετώπιση των αντιρρησιών συνείδησης και το πλαίσιο εναλλακτικής θητείας, οι πράξεις αυτοπροσβολής του στρατιωτικού, αρμοδιότητα στρατιωτικών δικαστηρίων, η κάμψη της προσωρινής κράτησης με την για πρώτη φορά υιοθέτηση των περιοριστικών όρων, άμυνα υπέρ κοινωνικών αγαθών, αντικειμενική οριοθέτηση της απόπειρας, το δικαίωμα σιωπής του κατηγορουμένου, διάκριση ποινικού και πειθαρχικού αδικήματος, ο ποινικός χαρακτήρας της καθ’ υπέρβαση του πιστωτικού υπολοίπου ανάληψης χρημάτων από ΑΤΜ τράπεζας). Δεκάδες εισαγγελικών προτάσεών του για σημαντικά ποινικά θέματα έχουν δημοσιευτεί σε νομικά περιοδικά. Το έτος 1992 εκλέχθηκε σε θέση επίκουρου καθηγητή του τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Το έτος 1996 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και από το έτος 2000 είναι καθηγητής του Ποινικού Δικαίου. Διετέλεσε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών Ελλάδας. Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των Υπουργείων Δικαιοσύνης (νόμος για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς) και Άμυνας (Οργανισμός στρατιωτικών φυλακών). Επίσης συμμετείχε στην Α’ νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (2005-2009), στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας (Νοε. 2009 – Μάρτ. 2010) και στη συνέχεια στη Β’ νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Απρ. 2010 – Οκτ. 2010). Κατά το έτος 2007 διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου υποθέσεων άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος και του Ειδικού Δικαστηρίου εκδικάσεως αγωγών κακοδικίας. Την ίδια θέση κατείχε ως τακτικό μέλος και κατά το έτος 2013. Κατά τα έτη 2004-2006 άσκησε καθήκοντα Αντιπροέδρου της Νομικής επιτροπής του ΑΠΘ και από το έτος 2006 μέχρι το έτος 2010 καθήκοντα Προέδρου της Νομικής επιτροπής του Πανεπιστημίου. Κατά το β’ εξάμηνο του έτους 2013 συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής Κρίσεως και της Επιτροπής Επανεξετάσεως στο ποινικό δίκαιο του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης τίτλων σπουδών (Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.). Κατ’ τα ακαδημαϊκά έτη 1998-1999, 2005-2006, 2011-2013 εκλέχτηκα Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. Υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «Υπεράσπιση» (1991-2000) και σήμερα είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «Ποινική Δικαιοσύνη». Είναι επίσης μέλος της «Ένωσης Νομικών Βορείου Ελλάδος» καθώς και της «Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων».

Έχει συγγράψει βιβλία της ειδικότητάς του ενώ συμμετείχε με εισηγήσεις του σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσίευσε σειρά άρθρων, μελετών και γνωμοδοτήσεων σε έγκριτα νομικά περιοδικά και συλλογικούς τίτλους. Επίσης δημοσίευσε σχόλια και παρατηρήσεις σε θέσεις της νομολογίας και κυρίως σε αποφάσεις του Αρείου Πάγου.

Σήμερα διδάσκει Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και Ποινική Δικονομία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενώ παράλληλα είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ανθούλα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η  Ανθούλα  Παπαδοπούλου  είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής, της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών [ήδη Νομική Σχολή] του ΑΠΘ 1981 [9 και 1/10 άριστα]. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στον Κλάδο του Ιδιωτικού Δικαίου του ιδίου Πανεπιστημίου το 1985 [άριστα]. Έλαβε το διδακτορικό της Δίπλωμα [άριστα ομόφωνα] και το 1996 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ. Η διδακτορική της διατριβή με θέμα: Το δικαίωμα του δημιουργού για διατήρηση της ακεραιότητας του έργου του, εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα το 1997. Έχει συγγράψει, επίσης, άλλες δύο μονογραφίες, έχει δημοσιεύσει σε νομικά περιοδικά πολλές μελέτες, άρθρα, γνωμοδοτήσεις , κλπ και έχει συμμετάσχει σε δύο συλλογικά έργα με εκτενείς συμβολές. Οι μονογραφίες είναι : ι)  Το επιχειρηματικό απόρρητο, Εκδόσεις Σάκκουλα 2007 [σ. 1-459] και (ιι)   Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη στη διαδικασία αφερεγγυότητας, Νομική Βιβλιοθήκη 2014 [σ 1-297].
Έχει διδάξει  σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών κυρίως: Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Εμβάθυνση Εμπορικού Δικαίου, Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, κ.ά. ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει το  Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άυλων αγαθών – Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Τα επιστημονικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στους κλάδους του Δικαίου της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Πνευματικής και Βιομηχανικής), του Δικαίου του Αθέμιτου Ανταγωνισμού, του Δικαίου των Εμπορικών Εταιριών και του Πτωχευτικού Δικαίου. Ως ειδική εισηγήτρια (“expert”) στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονταν σε δικαστές, καθηγητές και άλλους κρατικούς λειτουργούς: (ι) στην Κωνσταντινούπολη (Απρίλιος 2007) στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος Support to Turkey’s efforts in the full Alignment and Enforcement   in the field of Intellectual Property Rights with a focus on fight against Piracy TW/2004/IB/OT/01 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, (ιι) στη Θεσσαλονίκη (Μάρτιος 2007) στο πλαίσιο του επιμορφωτικού συνεδρίου που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστών, κ.ά.   Με την  ως  άνω  ιδιότητά  της,  εξάλλου,  ορίστηκε  με  την  αρθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.70/34760/28-4-2005 απόφαση του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, μέλος της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση της νομοθεσίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, υπό την Προεδρία του καθηγητή Γ. Κουμάντου.

Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η Λίνα (Τριανταφυλλιά) Παπαδοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή  του Α.Π.Θ. και κάτοχος της Έδρας Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1993), συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική (Magister der Rechte, LL.M) στο Πανεπιστήμιο Τρεβήρων Γερμανίας (1994) και στην Πολιτική Θεωρία (ΜSc) στο London School of Economics (1999), ενώ έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου με θέμα «Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα: Ερμηνεία και διάπλαση του άρθρου 191 ΣυνθΕΚ» και υποτροφία της Friedrich-Ebert-Stiftung (1998). Υπήρξε υπότροφος Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο London School of Economics and Political Science (1999-2001) και το Α.Π.Θ. (2001-02). Από το 2002 διδάσκει επίσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ για μικρά χρονικά διαστήματα έχει διδάξει σε πανεπιστήμια στη Μεγ. Βρετανία (LSE), Νορβηγία (Kristiansand), Τουρκία (Bahcesehir, Kultür, Kocaeli), Γερμανία (Humboldt, FernUni) και Ιταλία (Perugia) και αλλού.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα και οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις αφορούν κυρίως σε θέματα ελληνικού, συγκριτικού και ευρωπαϊκού συνταγματικού δικαίου (ιδίως, δημοκρατία και κόμματα, σχέση εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου), θεμελιωδών δικαιωμάτων (ιδίως, ισότητα και απαγόρευση αρνητικών διακρίσεων), θρησκείας και δικαίου (ιδίως θρησκευτικής ελευθερίας), βιοηθικής και δικαιωμάτων (ιδίως, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και ευθανασία).

Είναι μέλος του διεπιστημονικού – διατμηματικού δικτύου έρευνας του ΑΠΘ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις – Δίκαιο – Βιοηθική» και του ‘Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής’. Επίσης, του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης», του πανευρωπαϊκού Δικτύου ‘European Commission on Sexual Orientation Law’, της ‘Διεθνούς Ένωσης Οικογενειακού Δικαίου’, του European Consortium for Church and State Research και του European Constitutional Law Network.

Ιωάννης Πέτρου, Ομότιμος Καθηγητής Ηθικής και Κοινωνιολογίας Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1948. Έκανε σπουδές Θεολογίας και Κοινωνιολογίας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Βέρνης και Fribourg (Ελβετία) (1966-1975) και Νομικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1975-1981). Έγινε διδάκτορας στον Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. (1983).

Τα θερινά εξάμηνα 1985-1986 και 1986-1987 παρακολούθησε Σεμινάρια κοινωνιολογικής θεωρίας και κοινωνικής και περιβαλλοντικής ηθικής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και εργάσθηκε στην εκεί κρατική Βιβλιοθήκη.

Το 1975 διορίστηκε Βοηθός στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. και το 1982 εντάχθηκε στο Τμήμα Θεολογίας με βάση το Νόμο 1268/82. Μετά από κρίση εκλέχθηκε Λέκτορας στον Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Θεολογίας (1983), Επίκουρος Καθηγητής (1986), Αναπληρωτής Καθηγητής (1990) και Καθηγητής (1993). Το γνωστικό του αντικείμενο είναι Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού και Ηθική.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. (1995-1997) και   Αναπλ. Πρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. (2007-2010). Επίσης, είναι συντονιστής του διεπιστημονικού δικτύου «Πρωταγόρας» που ασχολείται με τη μελέτη των σχέσεων θρησκείας και πολιτικής.

Διδάσκει στο Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. τα υποχρεωτικά μαθήματα Γενική Κοινωνιολογία (από το 1988), Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού (από το 1984-2010) και Σημειολογία του Σύγχρονου Πολιτισμού (από το 1998).  Ακόμη έχει διδάξει στο Τμήμα Θεολογίας διάφορα κατ’ επιλογήν μαθήματα με αντικείμενα «Κοινωνικά προβλήματα», «Ανθρώπινα δικαιώματα», «Θρησκεία και Πολιτική», «Μοντέρνο, μεταμοντέρνο, ύστερη νεοτερικότητα», «Κοινωνιολογική ανάλυση του θρησκευτικού λόγου», «Φύση, πόλη, οικοπολιτική», «Άνθρωπος, θρησκεία, πολιτισμός», «Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία»,  «Θρησκεία και κοινωνία στη σύγχρονη πραγματικότητα», «Γυναίκα, θρησκεία, πολιτισμός» (το τελευταίο σε συνεργασία με την Αναπλ. Καθηγήτρια Νίκη Παπαγεωργίου).

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. διδάσκει τα τελευταία χρόνια τα θέματα: «Άνθρωπος, θρησκεία, πολιτισμός», «Κοινωνικά προβλήματα». Επίσης δίδαξε «Περιβαλλοντικά προβλήματα και κοινωνία» και «Κοινωνική ηθική και τεχνολογία».

Συμμετέχει στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση» που είναι ενταγμένο στην Ιατρική Σχολή ως Συντονιστής ενός υποχρεωτικού μαθήματος και δύο επιλεγομένων.

Έχει επιβλέψει δεκατέσσερις (14) διδακτορικές διατριβές και τριάντα εννιά (39)  μεταπτυχιακές εργασίες, που έχουν ολοκληρωθεί.

Ασχολείται με τα κοινωνικά προβλήματα και την κοινωνική θεωρία, την κοινωνική διάσταση των περιβαλλοντικών και βιοηθικών προβλημάτων, το ρόλο των αξιών και των συμβολικών συστημάτων στη σύγχρονη κοινωνία, τη διεπιστημονικότητα και τα ζητήματα πολιτιστικού πλουραλισμού και θρησκευτικής ελευθερίας.

Συμμετείχε  σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στο ένα με θέμα «Ευρωπαϊκή ταυτότητα, κράτος  πρόνοιας, θρησκεία» ως επιστημονικός υπεύθυνος της ελληνικής ερευνητικής ομάδας, και στο άλλο με θέμα «Υλικό εκπαίδευσης στελεχών διαπολιτισμικού διαλόγου σε επίπεδο τοπικής κοινότητας» ως συντονιστής.  Και τα δύο περιελάμβαναν έρευνα πεδίου. Επίσης, πήρε μέρος σε δύο εθνικά: το ένα με θέμα «Άνθρωπος, θρησκεία, πολιτισμός σε εποχή παγκοσμιοποίησης και πολυπολιτισμικότητας. Θεωρητικές εικόνες και εμπειρίες από την Ελλάδα της δεκαετίας του ’90», και το άλλο «Καταγραφή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Α.Π.Θ.».

Υπήρξε μέλος Ομάδας προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη μελέτη της Πολιτιστικής διάστασης στην Ευρώπη. Είναι μέλος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., του διεπιστημονικού δικτύου «Ιατρική πράξη και δίκαιο» και του Ομίλου Βιοηθικής.

Τέλος, πήρε μέρος σε διάφορα διεθνή και εθνικά Συνέδρια κοινωνιολογικού, θεολογικού, περιβαλλοντικού και βιοηθικού περιεχομένου.

Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αν. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος και διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Ειδικεύθηκε στη Μαιευτική-¬Γυναικολογία (2000¬-2006) εξολοκλήρου στη Δανία, όπου εκπόνησε και ένα μέρος της διδακτορικής της διατριβής (1998-2000) εργαζομένη ως έμμισθη επιστημονική συνεργάτης του Water & Salt Research Center, Aarhus Universitet, όπου δίδαξε Μαιευτική-Γυναικολογία, Χειρουργική και Κλινικές Δεξιότητες σε προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής του Aarhus Universitet.
Ανήκει στα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ (2006-σήμερα). Εκλέχθηκε Λέκτορας Φαρμακολογίας το 2005, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας το 2010 και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας το 2016.
Είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια Σπουδών του ΠΜΣ ”Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία” του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ (2016-σήμερα). Eργάζεται ως Ethics Expert στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-σήμερα) ενώ συντονίζει το Γραφείο Εκπαίδευσης Ηθικής-Δεοντολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ (2020-2021). Ανήκει στο μητρώο εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (2018-σήμερα).
Μιλάει αγγλικά, δανικά, γαλλικά και γερμανικά.
Από το 2006 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναλαμβάνοντας τη διερεύνηση και αντιμετώπιση (χειρουργική ή άλλη) περιστατικών από όλο το φάσμα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας και παρέχοντας επιπλέον εξειδικευμένες συμβουλές αναφορικά με τη χρήση φαρμάκων και τις πιθανές επιδράσεις άλλων τερατογόνων παραγόντων πριν τη σύλληψη, κατά τη διάρκειας της κύησης και κατά τη διάρκεια του θηλασμού στα πλαίσια της εξειδίκευσης της στην Αναπαραγωγική Τοξικολογία.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται της φαρμακολογίας του ουροποιογεννητικού συστήματος, της φαρμακολογίας & αναπαραγωγικής τοξικολογίας της κύησης και γαλουχίας, της νομοθεσίας περί φαρμάκου, καθώς και της βιοηθικής στην ιατρική έρευνα και καθημερινή κλινική πράξη.

Βασίλειος Ταρλατζής, Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Διευθυντής Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινική Α.Π.Θ.

Αν. Πρόεδρος Συμβουλίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρώην Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρώην Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ESHRE), και μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της ESHRE

Πρώην Πρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Γονιμότητας (IFFS)

Διεθνές Βραβείο Γυναικολογίας (Premio Internazionale per la Ginecologia) “Arnaldo Bruno”, Εθνική Ακαδημία Ιταλίας (Accademia Nazionale dei Lincei),

Βραβείο «ASRM Service Award» Αμερικάνικη Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM)

Βραβείο «Αριστείας» Τμήμα Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Επίτιμος Εταίρος» (Fellow ad Eundem), Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων & Γυναικολόγων (RCOG), Λονδίνο, Αγγλία

Βραβείο «Γ. Κοτζιάς» Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας

Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης και Κριτής σε 14 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 7 ελληνικά

Υπεύθυνος Έκδοσης 6 Επιστημονικών συγγραμμάτων

316 επιστημονικές εργασίες σε Ξενόγλωσσα Επιστημονικά Περιοδικά (με 13649 βιβλιογραφικές αναφορές, h-index: 55) και 81 σε Ελληνικά Περιοδικά

32 κεφάλαια σε Ξενόγλωσσα Βιβλία και 29 σε Ελληνικά Βιβλία

45 κεφάλαια σε Πρακτικά Ξένων Συνεδρίων και 42 σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

160 επιστημονικές εργασίες σε Ξενόγλωσσα Συνέδρια και 92 σε Ελληνικά Συνέδρια

Νικόλαος Τάσκος, Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  Φεβρουάριος 1945 Θεσσαλονίκη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1970    Πτυχίο Ιατρικής ΑΠΘ

1975-1979   Ειδικευόμενος  για την ειδικότητα της Νευρολογίας και Ψυχιατρικής

1979    Λήψη της ειδικότητας  Νευρολογία-Ψυχιατρική

1979-1981   Υπότροφος ερευνητής στην Νευροπαθολογία στο πανεπιστήμιο της Πεννσυλβάνιας των  ΗΠΑ  (18 μήνες)

1993   Επισκέπτης καθηγητής στην Νευροπαθολογία στο πανεπιστήμιο της Πεννσυλβάνιας  των ΗΠΑ (6 μήνες)

ΆΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1970   Άδεια ασκήσεως  Ιατρικού επαγγέλματος

1979   Λήψη της ειδικότητας της Νευρολογίας και Ψυχιατρικής

1982   Λήψη του διδακτορικού διπλώματος της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

1979-1987   Λέκτορας στη Β΄ Νευρολογική κλινική της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ

1987-1997   Επίκουρος Καθηγητής

1997-2006    Αναπληρωτής Καθηγητής

2006-2012    Καθηγητής και Διευθυντής  της Β΄ Νευρολογικής κλινικής στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

2013- σήμερα  Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ

Σύμβουλος Νευρολόγος Μονάδων Εντατικής Θεραπείας  για ασθενείς σε κρίσιμες καταστάσεις, για τρεις 10ετίες.

Παρουσίαση κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, σε συνέδρια, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, διαλέξεων για ασθενείς  που βρίσκονται χωρίς συνείδηση, σε κρίσιμες  καταστάσεις

ΜΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

-Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

-Ερευνητικό Δίκτυο του ΑΠΘ. Ιατρική πρακτική, Βιοϊατρική και Δίκαιο

-Όμιλος Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής

Ευμορφία Τζίβα, Αν. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου και παρακολούθησε τις τέσσερις πρώτες τάξεις στοιχειώδους εκπαίδευσης στην τότε Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μαθητικές της σπουδές, στη Θεσσαλονίκη, στο Γ’ Πρότυπο δημοτικό σχολείο της Ακαδημίας και στο ΙΒ’ Γυμνάσιο – Λύκειο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου και αποφοίτησε το 1977.
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, στις 20.12.1981, με το βαθμό «Άριστα». Το 1985 έλαβε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, στον κλάδο του ιδιωτικού δικαίου, με το βαθμό
«Άριστα». Τον Αύγουστο του 1982 προσλήφθηκε ως επιστημονική συνεργάτης στην τότε Β΄ Τακτική Έδρα του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στις 28.11.1996 έλαβε από το Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. το
διδακτορικό της δίπλωμα, με το βαθμό «Άριστα», ύστερα από την υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, με θέμα: «Η εταιρική συμμετοχή στο συνεταιρισμό και ειδικότερα τα δικαιώματα του συνεταίρου».
Το 1992 μονιμοποιήθηκε σε προσωποπαγή θέση επιστημονικού συνεργάτη στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, ενώ το 1998, μετά την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής, εκλέχτηκε μόνιμη λέκτορας στον εν λόγω Τομέα. Στη συνέχεια και ύστερα από σχετική εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε σε θέση επίκουρης καθηγήτριας, και ήδη σε θέση αναπληρώτριας καθηγήτριας, ιδιότητα που κατέχει σήμερα.
Άσκησε ενεργή δικηγορία ως δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, από το 1984 μέχρι την παραίτησή της, το 2008. Γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα και επαρκώς τη γαλλική γλώσσα.

Από το διορισμό της σε θέση λέκτορα, που πραγματοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Α 11992/22.6.1998 πρυτανική πράξη και την ορκωμοσία της στις 25.8.1998 δίδαξε αυτοτελώς και συνεχίζει να διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα:
1. Ασφαλιστικό δίκαιο στο πλαίσιο του μαθήματος Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών,
2. Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή,

3. Δίκαιο των Εταιριών, ως επαναληπτικό μάθημα,
4. Δίκαιο Συνεταιρισμών, ως μάθημα γενικής επιλογής,
5. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, ως μάθημα γενικής επιλογής σε συνεργασία με τον ομ. Καθ. Λ. Κοτσίρη,
6. Τραπεζικό Δίκαιο στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τομέα (Α και Β έτος), σε συνεργασία με τους Ομ. Καθ. Λ. Κοτσίρη, Καθ. Σ. Ψυχομάνη, επικ. Καθ. Ρ. Γιοβαννόπουλο και Ν. Ελευθεριάδη.
7. Στα πλαίσια του νέου προγράμματος σπουδών της Σχολής συμμετέχει στα διακλαδικά σεμινάρια «Προστασία Καταναλωτών», «Δίκαιο Ιατρικής Ευθύνης» και «Διεθνής και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική διακυβέρνηση», ενώ της έχει ανατεθεί η διδασκαλία των εξής μαθημάτων: Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών και Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου, ως επαναληπτικό μάθημα.

Χρήστος Τσιρώνης, Επ. Καθηγητής Ηθικής και Κοινωνιολογίας Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Ο Χρήστος Τσιρώνης είναι απόφοιτος της Θεολογικής σχολής (τμήμα Θεολογίας) και της Φιλοσοφικής σχολής (τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του επικεντρώθηκαν σε ζητήματα θεολογίας, ηθικής και κοινωνικής θεωρίας. Έλαβε μακρόχρονη κατάρτιση ως Εκπαιδευτής Νέων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ασχολείται ενεργά με την ανάλυση και αντιμετώπιση ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Έχει εκλεγεί επίκουρος καθηγητής στο Α.Π.Θ. (2014) με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Θεωρία του σύγχρονου πολιτισμού και του Χριστιανισμού». Μια επιλογή από τις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνει:

Βιβλία

1  Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, (2003)

 1. Παγκοσμιοποίηση και τοπικές κοινότητες. Συμβολή στην κοινωνική ηθική και το κοινοτικό έργο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας (2007)
 2. Ο καταναλωτισμός στη σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία: τομές στο έργο του Z. Bauman,Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2013
 3. Άνθρωπος και Κοινωνία: Συμβολή στο διάλογο Θεολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2013
 4. ΑΤΕΝΙ-ΖΩ Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για την Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία Ανθρώπων, KEPAD- KMOP, 2014

Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η Κατερίνα Φουντεδάκη είναι Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής από το 2013.

Πρόσληψη στο ΑΠΘ: Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ, βαθμός 9,9/10 (πρωτεύσασα)

Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ, βαθμός 9,9/10 (πρωτεύσασα)

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο, Τμήματος Νομικής Σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ (βαθμός 10/10, πρωτεύσασα). Διδακτορικός τίτλος στο Αστικό δίκαιο από το ίδιο Τμήμα (1993) βαθμός ομόφωνα «άριστα».

Υποτροφίες: Συμβούλιο της Ευρώπης, βραβευθείσα διδακτορική υπότροφος ΙΚΥ

Πεδία έρευνας και διδασκαλίας: Αστικό δίκαιο, ευρωπαϊκό και συγκριτικό αστικό δίκαιο, δίκαιο της αποζημίωσης, οικογενειακό δίκαιο (με έμφαση στη συγγένεια, στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και στην υιοθεσία), αστική ιατρική ευθύνη, ιατρικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο

Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και επιστημονικούς φορείς: Ένωση Αστικολόγων (Ειδική γραμματέας Δ.Σ.), Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου (Μέλος Δ.Σ., ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, μέλος της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδας. Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου του ΑΠΘ « Σύγχρονη Ιατρική Πράξη, Βιοϊατρική και Δίκαιο». Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου (1994-1996), Συντονίστρια Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης που συνέταξε τη νέα Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Υιοθεσία παιδιών (2004-2008), νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την επίπτωση της βιοτεχνολογίας στο αστικό δίκαιο (ν. 3089/2002 «Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», Ομάδα εργασίας του ΥΔικαιοσύνης για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου (2010), νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου (2014-) (ν. 4356/2015 (σύμφωνο συμβίωσης), ΣχΝ για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.  Ομάδα υπευθύνων ύλης «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», επιστ. συνεργάτης  «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου»

Σύνολο δημοσιεύσεων (αριθμός): 84

Σύνολο συμμετοχών σε συνέδρια- επιστημονικές εκδηλώσεις με εισήγηση ή παρέμβαση: 84

Μονογραφίες: Η ελαττωματική υιοθεσία (1993). Υιοθεσία (Προϋποθέσεις-Διαδικασία- Προσβολή/ 1998). Αστική ιατρική ευθύνη (2003). Ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστική ιατρική ευθύνη (2007).Οι υποθέσεις γονικής μέριμνας στο νέο Κανονισμό 2201/2003 (2004. Υιοθεσία. Ο ν. 2447/1996, οι τροποποιήσεις και η εφαρμογή του (2010). Φυσικό πρόσωπο και προσωπικότητα στον ΑΚ (2012).

Ξένες γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Επαγγελματική εμπειρία: Δικηγόρος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, of counsel σε δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα.

Κωνσταντίνος Χατζηκώστας, Λέκτορας Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο Κωνσταντίνος Χατζηκώστας γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1974. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. το 1995 και την ίδια χρονιά εγγράφηκε ως υποψήφιος διδάκτορας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe της Φραγκφούρτης με επιβλέποντα τον καθηγητή Ulfrid Neumann. Το 2000 υποστήριξε προφορικά τη διδακτορική του διατριβή και αναγορεύτηκε ομόφωνα διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης.

Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Die Disponibilität des Rechtsgutes Leben in ihrer Bedeutung für die Probleme von Suizid und Euthanasie” («Η δυνατότητα διάθεσης του εννόμου αγαθού της ζωής, όσον αφορά ειδικότερα τα ζητήματα της αυτοκτονίας και της ευθανασίας») δημοσιεύθηκε το 2001 με οικονομική ενίσχυση της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) στον εκδοτικό οίκο PETER LANG.

Από το 2005 έως το 2010 εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στον Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στη διδασκαλία των μαθημάτων του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και στην οργάνωση φοιτητικών σεμιναρίων. Από τον Ιανουάριο του 2014 εργάζεται ως λέκτορας του ουσιαστικού ποινικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης.

Εργάζεται ως δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Γνωρίζει άριστα τη γερμανική και την αγγλική γλώσσα και καλά τη γαλλική.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο συγκριτικό ποινικό δίκαιο, στην καταπολέμηση της διαφθοράς με τα μέσα του ποινικού δικαίου και στο ιατρικό ποινικό δίκαιο.

Στα έργα του περιλαμβάνονται:

 1. “Die Disponibilität des Rechtsgutes Leben in ihrer Bedeutung für die Probleme von Suizid und Euthanasie”, Peter Lang Verlag, 2001.
 2. Προσβολές της τιμής από δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Μια συμβολή στην ερμη- νεία του άρθρου 367 ΠΚ με κύριο παράδειγμα τις προσβολές της τιμής από τα ΜΜΕ, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005.
 3. Η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010.

Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Η κα Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, καθηγήτρια  και από το 2015 πρόεδρος του τμήματος Φαρμακευτικής γεννήθηκε τον  Φεβρουάριο του 1957 στην Kαβάλα. Είναι Πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. (1979 και 1989) και διετέλεσε Επιστημονικός συνεργάτης στον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας, ΑΠΘ (1980-1990), Λέκτορας (1990-1998),  Eπίκουρη καθηγήτρια (1998), Αναπληρώτρια καθηγήτρια (2004) και Kαθηγήτρια (2009). Γνωρίζει: Αγγλικά πολύ καλά, Γαλλικά, Ρωσικά και Γερμανικά σε καλό επίπεδο.  Για τα έτη 1976, 1977, 1978  ήταν υπότροφος ΙΚΥ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: α) τον σχεδιασμό (computer-aided drug design), σύνθεση και φαρμακοχημική μελέτη βιολογικά δραστικών ενώσεων, ιδιαίτερα αντιφλεγμονωδών και αντιοξειδωτικών ενώσεων, ενώσεων που αναστέλλουν παράγοντες της φλεγμονής και της πήξης του αίματος, σύνδεση της φλεγμονής με τον καρκίνο, β) την εφαρμoγή 2D & 3D υπολογιστικών προγραμμάτων στο σχεδιασμό βιοδραστικών μορίων και γ) τις In vitro/ In vivo Μελέτες βιοδραστικών φυτών.

Συμμετέχει σε επιστημονικές εταιρείες ημεδαπής/αλλοδαπής, Editor in Chief σε τρία ξενόγλωσσα περιοδικά, και Editorial Board σε επτά ξενόγλωσσα περιοδικά.

Eπιβλέπουσα σε περισσότερα από 20 Master και 9 διδακτορικές διατριβές με δημοσιευμένες περισσότερες από 216 εργασίες σε περιοδικά με σύστημα αξιολογητών (αναφορές 6073, h-42) και περισσότερες από 500 συμμετοχές σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και συγγραφέας 8 κεφαλαίων βιβλιοσειρών. Χρημάτισε επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι διοικητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν: α) μέλος της επταμελούς επιτροπής Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, β) Αναπληρωτής πρόεδρος και πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, γ) Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών , δ) Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., ε) Μέλος της επιτροπής του Κέντρου Διεπιστημονικής ‘Έρευνας και Καινοτομίας του Α.Π.Θ., στ) Συντονιστής coordinator ECTs, ζ) Συντονιστής ΟΜΕΑ, η) Mέλος της Συγκλήτου, θ) Μέλος επιτροπής ΚΥΣΑΤΣ, ι) Επιστημονικός Σύμβουλος στο ΙΔΕΑΦ, κ) μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης.

Έχει βραβευθεί  2 φορές από την American Chemical Society για most assessed εργασίες, για καινοτόμο έρευνα σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και για την αριστεία στην έρευνα 2014, 2015, 2016, ΑΠΘ.