Ιταλική νομοθεσία για τις Μεταμοσχεύσεις
(στα αγγλικά – συγκεντρώθηκε από την Emanuela Rassu, πρακτικάρια του Εργαστηρίου από 5η Οκτωβρίου έως 5η Νοεμβρίου 2020)

 Ιταλική νoμοθεσία για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
(στα αγγλικά – συγκεντρώθηκε από την Clarissa Cutuli, πρακτικάρια του Εργαστηρίου από 5η Ιουνίου έως 4η Ιουλίου 2018)

Ιταλική νoμοθεσία για την Τεχνητή Διακοπή της Κύησης
(στα αγγλικά – συγκεντρώθηκε από την Teresa Andreani, πρακτικάρια του Εργαστηρίου από 17η Ιουνίου έως 12η Ιουλίου 2019)

Ιταλική νoμοθεσία για την Υποβοηθούμενη Αυτοκτονία
(στα αγγλικά – συγκεντρώθηκε από την Anna Berlingieri, πρακτικάρια του Εργαστηρίου από 1η έως 31η Οκτωβρίου 2019)