Ιταλική νομολογία με θέμα την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 2014-2018
(στα αγγλικά – συγκεντρώθηκε από την Clarissa Cutuli, πρακτικάρια του Εργαστηρίου από 5η Ιουνίου έως 4η Ιουλίου 2018)

 

Ιταλική νoμολογία με θέμα την Τεχνητή Διακοπή της Κύησης

(στα αγγλικά – συγκεντρώθηκε από την Teresa Andreani, πρακτικάρια του Εργαστηρίου από 17η Ιουνίου έως 12η Ιουλίου 2019)