Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού Δικτύου “European Network on Health Law and Bioethics” (HealaB Euronet). Στο Δίκτυο συμμετέχουν καθηγητές Πανεπιστημίου, ερευνητικές ομάδες και ερευνητές κάτοχοι πτυχίων Νομικής, Ηθικής/Φιλοσοφίας ή Ιατρικής από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία).

Οι σκοποί ίδρυσης του δικτύου είναι:

  • Ανάδειξη σημαντικών θεμάτων ιατρικού δικαίου μέσω ανακοινώσεων / ημερίδων / σεμιναρίων / θερινών σχολείων κλπ.
  • Σύνταξη και δημοσίευση κοινών Γνωμών.
  • Διαμόρφωση νομοθετικών προτάσεων που θα υποβάλλονται στην ΕΕ ή στα αρμόδια υπουργεία.
  • Οργάνωση κοινών ερευνών.
  • Πραγματοποίηση κοινών δημοσιεύσεων.
  • Συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων στο πεδίο του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής.
  • Κάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική και επιμορφωτική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που εμπίπτει στο πιο πάνω γνωστικό αντικείμενο.

Η ιδρυτική συνεδρίαση του Δικτύου έγινε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Φεβρουάριο του 2018 με τη χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Έκτοτε έλαβαν χώρα οι ακόλουθες συνεδριάσεις:

  • τον Σεπτέμβριο του 2018 στο Πανεπιστήμιο Roma III της Ρώμης στην Ιταλία (λεπτομέρειες εδώ)
  • τον Ιούλιο του 2019 στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ στην Ολλανδία (λεπτομέρειες εδώ)
  • τον Αύγουστο του 2019 στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ στη Γερμανία (λεπτομέρειες εδώ και εδώ)

Για περισσότερες πληροφορίες και τη δράση του Ευρωπαϊκού Δικτύου μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://healab.net/