ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ DNA: ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ;
Μία νέα προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην ποσοτικοποίηση του μιτοχονδριακού DNA στα γονιμοποιημένα ωάρια ηλικίας 5 ημερών, παρουσιάστηκε στη φετινή Ετήσια Συνάντηση της ESHRE (European Society of Hum...
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
http://Η%20ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ%20ΙΑΤΡΙΚΗ%20ΕΝΩΣΗ%20ΕΓΚΡΙΝΕΙ%20ΤΟΝ%20ΝΕΟ%20ΟΡΚΟ%20ΤΟΥ%20ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
Η Παγκόσμια Ιατρική Ένωση ενέκρινε τη νέα μορφή του Ιπποκρατικού Όρκου, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αλλαγές στο χώρο της ιατρικής δεοντολογίας. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η έμφαση στην αυτονο...
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
CONFERENCE: “20 YEARS AFTER THE OVIEDO CONVENTION ON HUMAN RIGHTS & BIOMEDICINE”
Thessaloniki International Conference: 20 years after Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine, 8-9 December 2017, Medical Chamber of Thessaloniki The Conference to celebrate the 20th Anni...
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ιδρύθηκε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. 2920/22.12.2015 απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 5Β’/08.01.2016).

Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται.