Σεμινάρια

Αρχείο Σεμιναρίων

  •   2016
    •   Μάρτιος  
    •   Απρίλιος  
Απρίλιος 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα»
Δημοσιεύθηκε στις: 26/04/2016
Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που λειτουργεί στη Σχολή, οργανώνει, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης επιμορφωτικά σεμινάρια με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα».
Περισσότερα
Σεμινάρια με θέμα: «Ιατρικές πράξεις : Νομικά και Ηθικά ζητήματα», στην Αθήνα
Δημοσιεύθηκε στις: 13/04/2016
Το Εργαστήριο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον EPLO, για τη συνδιοργάνωση τριών σεμιναρίων το φθινόπωρο του 2016, στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.
Περισσότερα
Σεμινάρια με θέμα: «Ιατρικές πράξεις : Νομικά και Ηθικά ζητήματα», στη Θεσσαλονίκη
Δημοσιεύθηκε στις: 13/04/2016
Το Εργαστήριο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Ιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος για τη συνδιοργάνωση τριών σεμιναρίων το φθινόπωρο του 2016, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.
Περισσότερα