Ευρωπαϊκή νομολογία με θέμα την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

(στα ελληνικά– συγκεντρώθηκε από τη Νεφέλη-Ευθυμία Λιμπαντούδη, πρακτικάρια του Εργαστηρίου από 1η έως 31η Ιουλίου 2019)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Δ.Δ.Α.)

01. Parillo V. Italy (έρευνα σε έμβρυα)

02. COSTA AND PAVAN v. ITALY (προεμφυτευτική διάγνωση)

03. D. ET AUTRES c. BELGIQUE (παρένθετη μητρότητα)

04. DICKSON v. UK (ΙΥΑ και φυλακή)

05. EVANS v. UK (συναίνεση)

06. KNECHT v. ROMANIA (χώροι φύλαξης γεννητικού υλικού)

07. LABASSEE c. FRANCE (παρένθετη μητρότητα) (1)

08. MENNESSON c. FRANCE (παρένθετη μητρότητα)

09. P. B. H. v. UK (ΙΥΑ και φυλακή)

10. PARADISO_CAMPANELLI c. ITALIE (παρένθετη)

11. S.H AND OTHERS v. AUSTRIA (ετερόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση)

12. X.Y AND Z. v. UK (ΙΥΑ και τρανσέξουαλ)