Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν αναδείξει την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στη νομοθεσία για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ). Μια νομοθεσία που ήταν πραγματικά πρωτοποριακή για την εποχή που δημιουργήθηκε.

Τα μέλη του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – κατόπιν ενδελεχών συζητήσεων – κατέληξαν στην συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2019 στις ακόλουθες προτάσεις τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες περιέχονται στην 3η Γνώμη του Εργαστηρίου.

Την 3η Γνώμη του Εργαστηρίου μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή .pdf εδώ.