Το περιοδικό

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, το Εργαστήριο ανακοινώνει την έκδοση του peer-reviewed περιοδικού “ΒΙΟ – ΝΟΜΙΚΑ”, με αντικείμενο τη Βιοηθική και το Ιατρικό Δίκαιο.

Βιο-Νομικά, τόμ. 1, τεύχ. 1 (Ιούνιος 2019)

Βιο-Νομικά, τόμ. 1, τεύχ. 2 (Δεκέμβριος 2019)

Βιο-Νομικά, τόμ. 2, τεύχ. 1 (Ιούνιος 2020)

Βιο-Νομικά, τόμ. 2, τεύχ. 2 (Δεκέμβριος 2020)

Βιο-Νομικά, τόμ. 3, τεύχ. 1 (Ιούνιος 2021)

Γενικά

Το Περιοδικό “ΒΙΟ – NOMIKA” είναι ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου, της ιατρικής, της τεχνολογίας και της βιοηθικής. Μπορείτε να δείτε τα μέλη της επιστημονικής και της συντακτικής επιτροπής εδώ.

Στο περιοδικό γίνονται δεκτές προς δημοσίευση επιστημονικές μελέτες μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και διδακτόρων. Στο Περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί (ούτε τελούν υπό δημοσίευση) σε άλλα περιοδικά. Το περιοδικό εκδίδεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο και είναι εξαμηνιαίο.

Οδηγίες δημοσίευσης θα βρείτε εδώ.

Σκοπός

Σκοπός του Περιοδικού είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των επιστημόνων των ανωτέρω κλάδων με ιδιαίτερο θεωρητικό ή πρακτικό ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν το δίκαιο και τη βιοηθική.

Πιο συγκεκριμένα, στο Περιοδικό μπορούν να δημοσιευθούν, στην ελληνική ή στις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά):

i.Άρθρα Σύνταξης 

Σύντομα άρθρα με κριτική τοποθέτηση πάνω σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα. Τα Άρθρα Σύνταξης γράφονται από επιστήμονες με προσωπική άποψη επί του θέματος, μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής.

ii.Πρωτότυπες Εργασίες

Πρωτότυπες μελέτες, οι οποίες πραγματεύονται θέματα με ελεύθερη επιλογή των συγγραφέων.

iii. Ανασκοπήσεις

Συνθετική παρουσίαση και βιβλιογραφική ανασκόπηση ζητημάτων που αφορούν στο δίκαιο και στη βιοηθική. Οι Ανασκοπήσεις γράφονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής ή μετά από πρωτοβουλία των ίδιων των συγγραφέων.

 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι Συγγραφείς που δημοσιεύουν εργασίες τους σε αυτό το περιοδικό συμφωνούν στους παρακάτω όρους:

Οι Συγγραφείς διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης ενώ ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας προστατεύονται σύμφωνα με την Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 /International (CC BY-NC-ND 4.0) που επιτρέπει σε τρίτους – αποδέκτες της άδειας να  μεταφορτώνουν τα έργα σας και να τα μοιράζονται με άλλους, αρκεί να γίνεται αναφορά στους συγγραφείς και την αρχική δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Οι Συγγραφείς μπορούν να συνάπτουν ξεχωριστές, και πρόσθετες συμβάσεις και συμφωνίες για την μη αποκλειστική διανομή της εργασίας όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό αυτό (π.χ. κατάθεση σε ένα ακαδημαϊκό καταθετήριο ή δημοσίευση σε ένα βιβλίο), με την προϋπόθεση της αναγνώρισης και την αναφοράς της πρώτης δημοσίευσης σε αυτό το περιοδικό.