Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διοργανώνει, το 5ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που διεξάγεται σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα στην Υγεία».

Στο Θερινό Σχολείο, το οποίο θα λάβει χώρα κατά την περίοδο 5 έως 11 Ιουλίου 2020 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες του ΑΠΘ και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και εξειδικευμένοι νομικοί και ιατροί. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πρόκειται για θερινό σχολείο 40 διδακτικών ωρών, στη διάρκεια του οποίου θα αναλυθούν θεματικές ενότητες όπως :

το δικαίωμα στην υγεία και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ανθρώπινα δικαιώματα και κλινική έρευνα, το δικαίωμα στην υγεία στο ευρωπαϊκό δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο όρκος του Ιπποκράτη το 2020, ιατρική βοήθεια σε πνευματικά άρρωστα άτομα, το δικαίωμα στην υγεία των προσφύγων και των κρατουμένων, ασφαλιστική ιατρική κάλυψη για ευάλωτους πληθυσμούς, νομολογία του ΕΔΔΑ: κρατούμενοι με HIV, αναπαραγωγική υγεία: νέες δυνατότητες και ενδεχόμενοι κίνδυνοι, πρόσβαση στον τερματισμό της εγκυμοσύνης: ιατρικο-ηθικές προκλήσεις, αναπαραγωγικά δικαιώματα και οικογενειακός προγραμματισμός, νομολογία του ΕΔΔΑ, σύστημα της συναίνεσης/εικαζόμενης συναίνεσης στις μεταμοσχεύσεις από νεκρό δότη: δικαιώματα συγγενών, οικογένειας και κοινωνίας; Υπάρχει νομικό δικαίωμα στο θάνατο; Παρηγορητική αγωγή: θάνατος με αξιοπρέπεια, νομολογία του ΕΔΔΑ, ανθρώπινα δικαιώματα στην τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική, ρομποτική φαρμακευτική, έξυπνα νοσοκομεία: το μέλλον στην ιατρική φροντίδα;

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την προϋπόθεση της παρακολούθησης του συνόλου των 40 διδακτικών ωρών κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης.

Δίδακτρα: Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ για τους φοιτητές όλων των επιπέδων και 150 ευρώ για τους νομικούς και τους επαγγελματίες υγείας για δηλώσεις συμμετοχής έως την 15η Απριλίου 2020 και στο ποσό των 130 ευρώ και 180 ευρώ αντίστοιχα για δηλώσεις συμμετοχής έως την 15η Μαΐου 2020. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής, καθώς και η συμμετοχή σε τυχόν παράλληλες δραστηριότητες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο (εδώ)
  2. Αποδεικτικό πληρωμής των διδάκτρων, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση, στο λογαριασμό: 5202-057157-381 της Τράπεζας Πειραιώς

International Bank Account Number (IBAN): GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Code Bic (SWIFT address): PIRBGRAΑ

Σημειώνεται ότι στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

  • ο κωδικός του έργου 71081
  • ονοματεπώνυμο καταθέτη, ιδιότητα, ΑΦΜ, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας για τη μεταγενέστερη έκδοση αποδείξεων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 02/04/2020 μέχρι 15/05/2020 και μόνο ηλεκτρονικά εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Καλλιόπη Κηπουρίδου, Δρ. Νομικής, τηλ. επικοινωνίας 6973379481, kalliopi.kipouridou@gmail.com, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.