ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΥΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΥΑ

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Εταιρία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών και η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδας διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη,  στο Εμπορικό και Βιο...

Read More