ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με γενικό τίτλο: “Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα – ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ...

Read More
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, οργανώνει, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και τον ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (EPLO) επιμορφωτι...

Read More