ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Σημαντική απόφαση αναφορικά με την πρόσβαση σε αρχεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων από ερευνητές με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, ενόψει και της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομ...

Read More