ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας μόλις εξέδωσε τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των καθ’ έξιν αποβολών. Ο γενικός στόχος αυτών των κατευθυντηρίων οδηγιών είναι να παρέχει στους επαγγελματίες υγείας ...

Read More