Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας μόλις εξέδωσε τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των καθ’ έξιν αποβολών. Ο γενικός στόχος αυτών των κατευθυντηρίων οδηγιών είναι να παρέχει στους επαγγελματίες υγείας τα καλύτερα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τη διερεύνηση και τη θεραπεία γυναικών με καθ’ εξιν αποβολές. Ως “καθ’ έξιν αποβολές” ορίζεται ως απώλεια δύο ή περισσότερων εγκυμοσύνων, με την εξαίρεση της έκτοπης εγκυμοσύνης και της μοριακής εγκυμοσύνης.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν μια επισκόπηση των προτεινόμενων θεραπειών για τις  καθ’ έξιν αποβολές και ποια από αυτές συνιστάται ανά περίπτωση. Επιπλέον, γίνονται συστάσεις σχετικά με τις έρευνες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση της αιτίας των καθ’ έξιν αποβολών και των πιθανών θεραπευτικών στόχων. Επιπλέον, παρέχονται συστάσεις σχετικά με την οργάνωση της φροντίδας των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν καθ’ έξιν αποβολές,

Μπορείτε να κατεβάσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες εδώ.

Πηγή: ESHRE