Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Κοσμητόρισσα Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Η Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου είναι καθηγήτρια του Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής (2011 – 2015) και σήμερα είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και υπεύθυνη για τον συντονισμό του Δικτύου του ΑΠΘ «Σύγχρονη Ιατρική Πράξη, Βιοϊατρική και Δίκαιο». Διευθύντρια του περιοδικού Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών “European Criminal Law Review” (www.euclr.eu), Υπεράσπιση (1991 – 2000), Ποινική Δικαιοσύνη και Βιοηθικά. Συνδιευθύνει τις σειρές «Δημοσιεύματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής», «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» και «Ιατρική Πράξη, Βιοϊατρική και Δίκαιο».

Είναι μέλος της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, της Ένωσης Ευρωπαίων Νομικών, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της European Society of Human Reproduction, του European Law Institute και της ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας “European Criminal Policy Initiative».  Διετέλεσε μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα και πρόεδρος της επιτροπής από τον Ιούλιο του 2011. Έχει συμμετάσχει στα Ανώτατα Δικαστήρια των άρθρων 88 και 99 Συντ., καθώς και στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 91 παρ. 2 Συντ.

Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε περισσότερα από 180 εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει μόνη ή σε συνεργασία με άλλους 31 βιβλία (τρία από αυτά στα αγγλικά και ένα στα αγγλικά και τα γερμανικά) και περισσότερες από 250 μελέτες δημοσιευμένες σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά και συλλογικούς τόμους .

 

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1986). Τον Μάρτιο του 1988 έλαβε από το Πανεπιστήμιο PARIS II (Université de Droit, d’Économie et de Sciences Sociales) το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών DEA (Diplôme d’études approfondies) εσωτερικού δημοσίου δικαίου (droit public interne)  και τον Ιούνιο του 1989 το DEA κοινοτικού δικαίου (droit communautaire). Στις 14 Οκτωβρίου 1994 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου PARIS II με τον βαθμό Très honorable avec félicitations, για τη διδακτορική διατριβή που εκπόνησε υπό την εποπτεία του καθηγητή Yves Gaudemet με θέμα: Les recours administratifs obligatoires. Étude comparée des droits allemand et français (Οι υποχρεωτικές διοικητικές προσφυγές. Συγκριτική μελέτη του γερμανικού και του γαλλικού δικαίου). Η διατριβή δημοσιεύθηκε στον εκδοτικό οίκο LGDJ, στη σειρά Bibliothèque de Droit Public (t. 180).

Από την 1η Ιανουαρίου 1992 έως την 15η Οκτωβρίου 2001 εργάστηκε ως μόνιμη υπάλληλος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γνωρίζει την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και ικανοποιητικά την Ολλανδική γλώσσα. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1988.

Διορίσθηκε σε θέση Λέκτορα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο, με την υπ’ αριθ. Α΄ 12531/28.5.2001 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 209/21.9.2001 τ. ΝΠΔΔ), εξελίχθηκε και διορίστηκε σε θέση επίκουρου καθηγητή με την υπ’ αριθμ. Α΄ 11332/16-10-2006 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 389/8-11-2006 τ. Γ΄) και σε θέση αναπληρωτή καθηγητή με την υπ’αριθμ. 12764/12-2-2013 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 325/15-3-2013 τ. Γ΄). Εξελίχθηκε στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή στις 4 Ιουλίου 2017.

Διδάσκει, σε προπτυχιακό επίπεδο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο και Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου και, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο 2ο έτος του ΠΜΣ (Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης) το μάθημα «Διοικητικό Δίκαιο». Συμμετείχε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο & Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» του Γενικού Τμήματος Δικαίου, του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του οποίου δίδαξε επί τρία έτη το μάθημα επιλογής «Αστική ευθύνη του Δημοσίου από παραβάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου». Είναι επιβλέπουσα καθηγήτρια τριών διδακτορικών διατριβών.

Δίδαξε, τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2006, ως επισκέπτης καθηγητής (professeur invité) στο Πανεπιστήμιο PARIS II, διοικητικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master 2 de droit public interne), τον Φεβρουάριο του 2007, ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Montpellier I, διοικητικό δίκαιο σε προπτυχιακό επίπεδο και τον Νοέμβριο του 2016 ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris I σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έχει συγγράψει επτά μονογραφίες και μεγάλο αριθμό μελετών σε πολλά πεδία του διοικητικού δικαίου, στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα. Αναφορές στο έργο της υπάρχουν σε μονογραφίες και μελέτες στην Ελλάδα και στη Γαλλία.

Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικές εκδηλώσεις διαφόρων φορέων, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Εθνική Σχολή Δικαστών, η Εταιρία Διοικητικών Μελετών, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Δικηγορικοί Σύλλογοι.

Από την 1η Ιουλίου 2008, είναι μέλος της τριμελούς δευτεροβάθμιας επιτροπής προσφυγών (Commission des Recours/Appeals Board) του Institut Universitaire Européen de Florence, με εξαετή, ανανεώσιμη θητεία. Η θητεία της ανανεώθηκε την 1η Ιουλίου 2014.

Από τον Δεκέμβριο του 2009 είναι μέλος της Νομικής Επιτροπής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το 2015 μέλος της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Συμμετείχε σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Είναι μέλος της Ελληνικής Ενώσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Ενώσεως Ελλήνων Συνταγματολόγων, της Αssociation Française pour la Recherche en Droit Administratif, τ η ς Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) και της Société de Législation comparée και ταμίας της συσταθείσας τον Ιανουάριο του 2008 Ελληνικής Εταιρίας Πολεοδομικού και Χωροταξικού Δικαίου (EEΔιΠοΧ). Από τον Απρίλιο του 2014 είναι μέλος του ΔΣ της Εταιρίας Διοικητικών Μελετών .