«Αλέξανδρος Φλέμινγκ»-Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών

Ακαδημία Αθηνών

Δίκτυο «Σύγχρονη Ιατρική Πράξη, Βιοιατρική και Δίκαιο», Α.Π.Θ.

Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

ΙΝ-FERCIT: (Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια δι-επιστημονική και συγκριτική προσέγγιση